خانه / آموزش (برگه 2)

آموزش

چک لیست ارزشیابی توصیفی تمام دروس اول و دوم دبستان

برای دانلود چک لیست ارزشیابی توصیفی اول و دوم دبستان که شامل چک لیست تمام دروس می باشد از باکس زیر استفاده کنید:

ادامه مطلب »

راهنمای پوشه کار + فرم های پوشه کار

در این قسمت فایلی آماده شده است که توضیحات کاملی پیرامون پوشه کار دوره ابتدایی همراه با تمام فرم های مورد نیاز پوشه کار ارائه شده است:

ادامه مطلب »

نمونه سوال امتحانی هدیه سوم ابتدایی

در این پست می توانید نمونه سوال امتحانی هدیه سوم ابتدایی که شامل سوالات دیماه و خرداد می باشد را دانلود کنید:

ادامه مطلب »

نمونه سوال امتحانی مطالعات سوم ابتدایی

در این پست می توانید نمونه سوال امتحانی مطالعات سوم ابتدایی که شامل سوالات دیماه و خرداد می باشد را دانلود کنید:

ادامه مطلب »

نمونه سوال امتحانی فارسی سوم ابتدایی

در این پست می توانید نمونه سوال امتحانی فارسی سوم ابتدایی که شامل سوالات دیماه و خرداد می باشد را دانلود کنید:

ادامه مطلب »

نمونه سوال امتحانی علوم سوم ابتدایی

در این پست می توانید نمونه سوال امتحانی علوم سوم ابتدایی که شامل سوالات دیماه و خرداد می باشد را دانلود کنید:

ادامه مطلب »

نمونه سوال امتحانی ریاضی سوم ابتدایی

در این پست می توانید نمونه سوال امتحانی ریاضی سوم ابتدایی که شامل سوالات دیماه و خرداد می باشد را دانلود کنید:

ادامه مطلب »

سوال متن مطالعات سوم ابتدایی

در این پست می توانید سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی (جزوه مطالعات سوم) را دانلود کنید :

ادامه مطلب »

سوال متن علوم سوم ابتدایی

در این پست می توانید سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی (جزوه علوم سوم) را دانلود کنید :

ادامه مطلب »

دانلود گام به گام کامل سوم ابتدایی

برای دانلود گام به گام کامل پایه سوم ابتدایی که شامل تمام دروس می باشد از باکس زیر استفاده کنید:

ادامه مطلب »
bigtheme