خانه / آموزش (برگه 3)

آموزش

نمونه سوال امتحانی علوم سوم ابتدایی

در این پست می توانید نمونه سوال امتحانی علوم سوم ابتدایی که شامل سوالات دیماه و خرداد می باشد را دانلود کنید:

ادامه مطلب »

نمونه سوال امتحانی ریاضی سوم ابتدایی

در این پست می توانید نمونه سوال امتحانی ریاضی سوم ابتدایی که شامل سوالات دیماه و خرداد می باشد را دانلود کنید:

ادامه مطلب »

سوال متن مطالعات سوم ابتدایی

در این پست می توانید سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی (جزوه مطالعات سوم) را دانلود کنید :

ادامه مطلب »

سوال متن علوم سوم ابتدایی

در این پست می توانید سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی (جزوه علوم سوم) را دانلود کنید :

ادامه مطلب »

دانلود گام به گام کامل سوم ابتدایی

برای دانلود گام به گام کامل پایه سوم ابتدایی که شامل تمام دروس می باشد از باکس زیر استفاده کنید:

ادامه مطلب »

دانلود گام به گام کامل دوم ابتدایی

برای دانلود گام به گام کامل پایه دوم ابتدایی که شامل تمام دروس می باشد از باکس زیر استفاده کنید:

ادامه مطلب »

کاربرگ حل تمرین ریاضی دوم ابتدایی

در این پست می توانید کاربرگ حل تمرین ریاضی دوم ابتدایی که شامل تمرین های اضافی برای تسلط بیشتر دانش آموزان می باشد را دانلود کنید:

ادامه مطلب »

نمونه سوال امتحانی هدیه دوم ابتدایی

در این پست می توانید نمونه سوال امتحانی هدیه دوم ابتدایی که شامل سوالات دیماه و خرداد می باشد را دانلود کنید:

ادامه مطلب »

نمونه سوال امتحانی فارسی دوم ابتدایی

در این پست می توانید نمونه سوال امتحانی فارسی دوم ابتدایی که شامل سوالات دیماه و خرداد می باشد را دانلود کنید:

ادامه مطلب »

نمونه سوال امتحانی علوم دوم ابتدایی

در این پست می توانید نمونه سوال امتحانی علوم دوم ابتدایی که شامل سوالات دیماه و خرداد می باشد را دانلود کنید:

ادامه مطلب »
bigtheme