متوسطه دوم

بررسی تربیت معلم سوئد

آموزش معلمان تاريخچه ساختار اوليه مراكز آموزش مقدماتي معلمان كشور سوئد در سال 1842 توسط نهادهاي آموزشي ايالتي بنا نهاده شد. اين درحاليست كه آموزش معلمان دركشور سوئد به طور جدي پس از وضع مقررات ويژه آموزشي طي سالهاي 1865-1862 ...

ادامه مطلب »

راهنمای اقدام پژوهی برای معلمان

سلام و عرض احترام با توجه به اهمیت اقدام پژوهی در امر یاددهی-یادگیری فایل پی دی افی حاوی راهنمای اقدام پژوهی برای شما تهیه گشته تا بتوانید اقدام پژوهی خود را انجام دهید. برای دانلود از باکس زیر استفاده کنید: ...

ادامه مطلب »

نحوه محاسبه اضافه کاری معلمان

فرهنگیان رسمی برای محاسبه ی حق التدریس خود از فرمول زیر استفاده کنید:   (حق شغل + حق شاغل) تقسیم بر 100 = نرخ هر ساعت آموزشی نرخ هر ساعت ضربدر 96 ساعت = نرخ یک ماه – 10% مالیات ...

ادامه مطلب »

چارت دروس رشته دبیری فیزیک

از کادر زیر دانلود کنید:  

ادامه مطلب »

چارت دروس رشته دبیری علوم اجتماعی

برای دانلود از کادر زیر استفاده کنید:  

ادامه مطلب »

چارت دروس رشته دبیری ادبیات فارسی

برای دانلود از کادر زیر استفاده کنید:  

ادامه مطلب »

چارت دروس رشته دبیری شیمی

برای دانلود از کادر زیر استفاده کنید:  

ادامه مطلب »

چارت دروس رشته دبیری زیست شناسی

برای دانلود از کادر زیر استفاده کنید:  

ادامه مطلب »

چارت دروس رشته دبیری انگلیسی

برای دانلود از کادر زیر استفاده کنید:  

ادامه مطلب »

چارت دروس رشته دبیری ریاضی

از کادر پایین دانلود کنید:  

ادامه مطلب »
bigtheme